تلفن:

(021) 55261555 - 55261556
فکس: (021) 55266332
موبایل: 09121397452 - 09121936473
 

 

 

 
 
 
 

-قابليت تنظيم در 6 ارتفاع متناسب با قد

- قابليت تنظيم در 3 زاويه

- قابل استفاده به عنوان چهار پایه برای کودکان در هنگام مسواک زدن

- تحمل وزن تا 100 کیلو

 

ادامه ...